Tweede Kamer steunt kortere opzegtermijnen zakelijke markt.

 

Er is brede steun voor het wetsvoorstel om de overstapdrempels voor zakelijke telecomgebruikers te verlagen. Dat bleek op 12 januari tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over de verzamelwet met wijzigingen in de Telecommunicatiewet. Die verlaging van de drempels moet komen via een wijziging om opzeggen makkelijker te maken. Net als op de consumentenmarkt worden ook voor zakelijke gebruikers de opzegtermijnen in contracten korter gemaakt: in principe één maand.

Een ander onderdeel in het wetsvoorstel regelt ook recht op compensatie bij uitval van diensten. Het ministerie van EZ mikt op een compensatieregeling voor elke gebruiker, maar wel met een gering bedrag per klant. Een deel van de oppositie wil echter lagere drempels in het systeem en hogere uitbetaling aan getroffen klanten. Minister Kamp vreest echter dat de regeling dan onuitvoerbaar wordt. Het wetsvoorstel komt waarschijnlijk op 19 januari in stemming.

De compensatieregeling is het resultaat van de motie Braakhuis/Van Dam (24095, 299) uit oktober 2011. Zodra een dienst het niet doet, krijgen eindgebruikers recht op compensatie. De regeling die EZ heeft gemaakt, bevat een drempel van twaalf uur. Pas als een storing langer duurt, ontstaat er recht op een vergoeding. De hoogte van die compensatie is direct afgeleid van het maandbedrag van de getroffen dienst: bij een storing van één dag wordt 1/30-ste van het maandbedrag gecompenseerd.

Bron: http://www.telecompaper.com/nieuws/tweede-kamer-steunt-kortere-opzegtermijnen-zakelijke-markt--1122567 

"VoiceTronics hanteert al sinds 2012 contractvrije abonnementen voor vaste- en mobiele telefonie"

 

Als één van de weinige spelers op de markt voor telefonie- en internetdienstverlening levert VoiceTronics haar diensten contractvrij. Hiermee geven wij onze waardevolle klanten de garantie dat VoiceTronics zich altijd zal inzetten voor hoogwaardige producten en service!

Wij vinden het heel normaal dat klanten de vrijheid moeten hebben om zijn/haar leverancier ter verantwoording te roepen als een product niet goed functioneert of de dienstverlening niet optimaal is. Dit houdt ons en onze gemotiveerde medewerkers scherp en attent. 

Ook de compensatieregeling is voor VoiceTronics niet van toepassing doordat wij ook reeds jaren een uptime realiseren van onze diensten boven de door ons gestelde norm van 99,9%. Uiteraard is het altijd vervelend voor u en voor ons wanneer een dienst niet functioneert, maar ook in 2015 behoren wij weer tot één van de betrouwbaarste netwerken met een totale downtime van minder dan 60 minuten.