VoiceTronics Kerstgedachte ...

 
Op 19 december heeft VoiceTronics € 5.000,- gedoneerd aan Stichting Leergeld Heusden. Middels deze donatie willen wij onze klanten/relaties bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
 
Stichting Leergeld Heusden investeert op een duurzame manier in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Stichting Leergeld Heusden heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Stichting Leergeld Heusden biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.
 
Het motto van Stichting Leergeld Heusden is:
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.
 
Wij wensen iedereen mede namens Stichting Leergeld Heusden hele fijne en gezonde feestdagen en een super 2018!
 
Team VoiceTronics